Wpłaty

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

Msze św. w dni powszednie:
7:00
17:00

Msze św. w niedziele:
7:00
9:00 (po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu)
11:00 (dla dzieci)
12.15
17:00