Wpłaty

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

16-23.09.2018

PIELGRZYMKI  AUTOKAROWE

 1.      Dnia 11 sierpnia (sobota) organizowana jest jednodniowa pielgrzymka autokarowa: Gietrzwałd, Święta Lipka. Zapisy i informację w zakrystii. Koszt 150 zł.

 2.      W dniach 27-29 sierpnia organizowana jest parafialna autokarowa pielgrzyma: Skarżysko-Kamienna, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Kraków, Częstochowa, Gidle. Zapisy i informacje w zakrystii. Koszt 300zł.

Uczestniczy pielgrzymki do Ziemi Świętej proszeni są o uzupełnienie wpłaty do całkowitej sumy 1190 zł i 550 USD do dnia 15.03.2018r.

oraz uzupełnienie danych: nazwisko imię, lub imiona,  PESEL, adres zamieszkania, nr paszportu i termin ważności.

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY – REO

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

  • w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem
  • wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało
  • straciłeś sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje to cykl 7 cotygodniowych spotkań, których celem jest:

·        odnowa wiary

·        pogłębienie osobistej relacji z Bogiem

·        uzdrowienie

·        odrodzenie w Duchu Świętym

W czasie rekolekcji głoszone jest podstawowe orędzie chrześcijańskie o Bogu, który kocha, o Jezusie Chrystusie, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia każdego człowieka, o Duchu Świętym, który uświęca i daje moc do szczęśliwego życia zgodnego z wolą Boga. Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, doświadczenia Jego miłości, a także do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu.

Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

Rozpoczynamy 07.02.2018r. Eucharystią o godz. 17.00,

o 17.45 Konferencja w Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Kluka. REO prowadzi ks. Adam Siegieniewicz.

Przypominamy osobom, które zapisały się na pielgrzymkę  do Ziemi Świętej w terminie od  9 – 16 maja 2018r. o wpłatę zaliczki w wysokości 500 zł. na podane konto złotówkowe do 31 stycznia br.

Natomiast  300 $ należy wpłacić  na konto walutowe do dnia 15 lutego. 

Całość, do kwoty 1190 zł. i 550 $ należy uzupełnić do 10 kwietnia br.