Wpłaty

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

Osoby, które wpłaciły zaliczkę do Ziemi Świętej proszone są o uzupełnienie wpłaty do kwoty 2700zł - do 23 lutego. Proszę wpłacać po niedzielnej Mszy Świętej o 9.00, lub po wieczornej Mszy Świętej o godz. 17.00 - codziennie oprócz środy. Należy też podać nr paszportu i do kiedy jest ważny.