Wpłaty

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

Msza Święta dziękczynna w intencji uczestników pielgrzymki do Medziugorje i ich rodzin odprawiona zostanie2 czerwca o godz. 17.00 Po Eucharystii spotkanie w salce przy kościele.  Do uczestnictwa we Mszy Świętej i agapy zaprasza serdecznie Ksiądz Adam Snarski – proboszcz  Parafii  Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku.