Wpłaty

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Zwiastowania NMP w Białymstoku
ul. Raginisa 8
Bank PKO S.A. O/Białystok
05 1240 1154 1111 0000 2149 7560
Wpłata na budowę kościoła (na cele kultu religijnego)

Przypominamy uczestnikom pielgrzymki do Mediugorje o II wpłacie w kwocie 800 zł do 30 marca.

Nr konta:58 8060 0004 0017 4394 2000 0010

Spotkanie informacyjne z przedstawicielem biura odbędzie się 8 kwietnia o godz. 17.30 w salce przy kościele. Serdecznie zapraszamy.